top of page

የመልክዓ-ምድር አርኪኦሎጂ

የብራየን ክላርክ የዶክትሬት ጥናት የገነተ ማርያም አካባቢን የመሬት አቀማመጥ አፈጣጠር፣ ሂደትና የአርኪኦሎጂ ጥበቃን አጥንቷል፡፡ ለተጨማሪ ዝርዝሮች እባክዎን የእሱን ጹህፍ (ሙሉ ማጣቀሻውን በአገናኞችና በህትመቶች ገጽ ላይ ይመልከቱ) ኢንተርኔት ላይ ይገኛል፡፡

bottom of page